Vuokra-avustushaku on alkanut

Vuokra-avustushaku on alkanut. Vuokra–avustusta haetaan alkuvuodesta erillisellä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä hakemuslomakkeella 30.4. mennessä 16.8. alkavalle vakiovuorojaksolle, jolloin tuen tarve tulee olla tiedossa syyskauden alkaessa.

Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja ensisijaisesti sellaiset lohjalaiset lajijärjestöt, joille ei ole kunnallisesti tarjolla kyseisen lajin harjoitustiloja ollenkaan tai kunnallisia harjoitustiloja ei ole riittävästi. Vuokratuki kohdennetaan liikunnan olosuhteeseen, ohjattuun harjoitustoimintaan, ulkopuolisen liikuntatilan käyttöön, joita tiloja käyttävät lapset ja nuoret. Avustuksen myöntäminen määräytyy tapauskohtaisesti ja sen määräytymisessä käytetään pisteytystä. Lisäksi tuen suuruuteen vaikuttaa se, että myönnettävän tuen vaikutus näkyy lapsen ja nuoren kausi-/jäsenmaksun alentumisena.

Tarkempia tietoja vuokra-avustuksen hausta löytyy Liikuntatoimen avustusjakosäännöstä.