Gruotilankadun risteys

Gruotilankatu ylittää Hyvinkää-Hanko -rautatien eli ”Hankopaanan”, kuten sitä nimitettiin radan valmistuttua 1873. Rautatie oli maamme kolmanneksi vanhin ja sen rakennutti sekä omisti yksityinen venäläinen osakeyhtiö. Tarkoitus oli tehdä Hangon satamasta Pietarin talvisatama, mutta suunnitelma ei menestynyt ja jo 1875 rautatie lunastettiin osaksi Suomen valtionrautateitä. Aikataulunmukainen matkustajaliikenne Hyvinkään ja Karjaan välillä päättyi 1983, mutta tavarajunaliikenne on suhteellisen vilkasta. Rautatien sähköistys valmistuu 2024. Gruotilankadun sekä radan itäpuolella sijaitsevan Gruotilan kaupunginosan nimi tulee noin 700 metrin etäisyydellä tasoristeyksestä sijainneista Iso- ja Vähä-Gruotilan torpista. Ne kuuluivat Lohjan kirkkoherran pappilalle, jonka takamaat olivat harjun itäpuolella. Niinikään radan itäpuolella sijaitseva Pappilankorven yritysalue on saanut nimensä samalla perusteella. Ympärillä sijaitseva omakoti- ja yritysalue on rakennettu vasta 1940-luvun lopulta lähtien, mutta viereinen sähkömuuntoasema otettiin käyttöön jo 1930, jolloin uudelta Imatran vesivoimalaitokselta alettiin saada sähkövirtaa Lohjalle.

Katso lisätietoja Neoviuksen reitistä

Neoviuksen kartta