Muut liikunnan tukimuodot

Huomioithan, että avustushakemusten käsittelyaika on investointiavustusten osalta noin kaksi kuukautta ja muiden on ympäri vuoden haettavissa olevien avustusten osalta noin kuukausi!

Stipendihakemus (käyttöoikeus kunnalliseen liikuntatilaan)

SM-tasolla menestyneellä lohjalaisella urheilijalla/joukkueen jäsenellä on mahdollisuus hakea ympäri vuoden käyttöoikeutta kunnalliseen kuntosali- tai uimalapalveluun ja käyttöoikeuteen edellyttävä kortti on henkilökohtainen ja tarkoitettu omaehtoiseen harjoitteluun. Stipendiä voi hakea ympäri vuoden.

Hae stipendiä tästä.

Sponsorointihakemus

Urheilijat/järjestöt voivat hakea sponsoritukea LLK Oy:ltä toimintaan, joka tukee ja edistää liikuntatoimen strategisia päämääriä. Sponsoritukea voi hakea ympäri vuoden.

Hae sponsoritukea tästä.

Hannele Heino -stipendi

LLK Oy myöntää kaikille Lohjan ala- ja yläkouluille sekä lukioille Hannele Heino -stipendin. Kukin koulu päättää keskuudessaan oppilaan, joka on osoittanut lukuvuoden aikana uutta motivoituneisuutta, yritteliäisyyttä sekä innostusta liikunnan saralla.

Sinikka Pohjala -stipendi

Sinikka Pohjala-stipendi myönnetään vuosittain keväällä sellaiselle lohjalaiselle liikuntajärjestölle, joka on toiminnassaan menestyksekkäällä tavalla aktivoinut lohjalaisia lapsia ja nuoria liikkumaan, löytänyt uusia ja innostavia tapoja lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi ja liikuntaan aktivoimiseksi. Toiminnan tulee tukea myös liikuntatoimen strategisia päämääriä ja tavoitteita.

Liikuntaseteli

Lohjan liikuntatoimi uudisti avustusjärjestelmänsä vuonna 2015. Yksi uusista avustusmuodoista on Liikuntaseteli, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Avustusmuoto toteutetaan kokeiluna ja sen tavoitteena on kannustaa liian vähän liikkuvia lapsia liikuntaharrastusten pariin. Liikuntaseteli voidaan myöntää lohjalaisten alakoulujen 1. ja 5. luokkalaisille koulun terveystarkastuksen yhteydessä.
Liikuntasetelin kokonaisarvo on 100 € ja sen voi käyttää sovitun liikuntalajin kuukausi/kausi- tai jäsenmaksuun tai sarjalippuun tai yksittäiseen kertamaksuun.

Setelin myöntämisen perusteena on terveydenhoitajan, lapsen ja lapsen vanhemman yhteinen näkemys/arvio siitä, että oppilaan liikunnan aloittaminen tai lisääminen edistäisi lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaisi mahdollisesti hänen sosiaalisia suhteitaan.

Terveydenhoitajan tai Lohjan Liikuntakeskuksessa työskentelevän liikuntaneuvojan
avustuksella pyritään löytämään lapselle mieluinen liikuntamuoto, johon liikuntaseteli
käytetään.

Valmiina liikkumaan -stipendi

Vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksiin on mahdollista saada tukea HOPE Lohja -yhdistyksen kautta. Liikuntatoimi osoittaa tukea Valmiina liikkumaan-projektille käytettäväksi vähävaraisten lasten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi järjestön tai seuran jäsen-, kuukausi- tai vuosimaksuun tai yksittäiseen liikuntasuoritukseen (uima-/kuntosalilippu). HOPE Lohja yhdistys päättää tuen myöntämisestä.