Entinen satama

Kapea sivupolku johtaa Lohjanjärven rantaan entistä ratapengertä pitkin. Penger päättyy pieneen niemekkeeseen, jonka päässä on ollut puinen satamalaituri nostureineen. Lohjan järvisatama rakennettiin vuonna 1928 valmistuneen satamaradan yhteyteen. Satamaliikenne oli pääasiassa raakapuun lastaamista ja purkamista, mutta 1930-luvulla sataman kautta kuljettiin myös Liessaaren kivilouhimoista proomulla tuotua punaista graniittia, jota vietiin rautateitse muualle Suomeen sekä satamiin ulkomaille laivattavaksi. Lohjanjärven uitot päättyivät 1960-luvun alussa, jolloin satama tuli tarpeettomaksi ja sen rakenteet rautateineen purettiin 1970-luvulla. Lehtomainen alue on vesijättömaata, joka syntyi 1800-luvun puolivälissä, kun Lohjanjärven pintaa laskettiin lähes pari metriä. Sisämaan puolella entisen rantapenkereen päällä on vuonna 2020 puretun satamaradan ratapihaa, josta haarautuivat sivuraiteet sataman lisäksi Hiidensalmen sahalle sekä Pitkäniemen selluloosa- ja paperitehtaalle että vaneritehtaalle. Nyt entinen rata-alue on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä.

Katso lisätietoja Neoviuksen reitistä

Neoviuksen kartta