Jääurheilualueet

Jääurheilualueiden käyttötilanne

Lukemalla koko rivin merkinnät saat käsityksen jäiden tilanteesta. Huomioithan, että pelkkä jäädytetty -merkintä ei vielä tarkoita, että jää olisi luistelukunnossa.

Lohjan luistelualueet ja jääkiekkokaukalot

Virkkalan luistelualueet ja jääkiekkokaukalo

Nummen, Saukkolan ja Pusulan luistelualueet ja jääkiekkokaukalot

Sammatin ja Karjalohjan jääkiekkokaukalot

Valaistus käytössä olevilla, valaistuilla luistinalueilla kaikkina päivinä klo 21.00 asti.

Matkaluisteluradat

Aurlahti-Ollisaari, Ollisaari-Liessaari

Katso video matkaluisteluradasta!

Huomio (luonnon)jäällä liikkuja! Muista olla varovainen aina liikkuessasi jäällä. Huolehdi asianmukaisesta varustuksesta ja jään kantavuudesta. Ota selvää jäätilanteesta ennen kuin menet jäälle ja vältä liikkumista yksin. Vältä virtauspaikkoja, kuten siltojen edustoja. Tutustu Rajavartiolaitoksen ohjeisiin jäälläliikkujalle ennen jäälle menoa!

Jääurheilualueiden kunnossapito

Lohjan Liikuntakeskuksen hoidossa on 23  jääurheilualuetta ympäri Lohjaa. Hoidosta huolehtii Lohjan Liikuntakeskuksen oma henkilökunta ja lisäksi palveluita tuotetaan yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hoidettavien kenttien määrä on vähentynyt vuodesta 2018, johtuen talouden tasapainottamisohjelman vaikutuksista sekä siitä, että Lohjan kaupungin puisto-osasto lopetti ulkokenttien hoidon.

Jääurheilualueilla on hoitoluokitus, jonka pohjalta kenttiä ylläpidetään ja hoidetaan. Jääurheilualueiden jäädytyksessä on säävaraus ja jäädytykseen vaikuttaa senhetkisen pakkastilanteen lisäksi myös tulevien päivien ennuste. Joidenkin jääurheilualueiden, joiden hoito on Lohjan Liikuntakeskuksen puolesta lopetettu, hoitoa on jatkettu esimerkiksi kyläyhdistysten tai urheiluseurojen toimesta. Tällaista toimintaa Liikuntakeskus pyrkii tukemaan mm. auttamalla välineistön suhteen.

Jääurheilualueiden hoitoon liittyvissä asioissa voi laittaa sähköpostia osoitteeseen lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi

Jääurheilualueiden kunnossapitoon liittyvää sanastoa

Jäädytetty Jääalue on jäädytetty – ei välttämättä vielä luistelukunnossa
Aurattu Jääalue on aurattu
Pohjien teko kesken Jääalueen pohjien teko on kesken, ei vielä luistelukuntoinen
Hoito lopetettu Jääalueen tai reitin hoito lopetettu (keväällä), liikkuminen alueella ei ole turvallista
Käytössä Jääalue tai reitti on hyvässä käyttökunnossa
Ei käytössä Jääalue tai reitti ei ole tällä hetkellä käytössä, liikkuminen alueella ei ole turvallista

Pukukopit

Nummen kentällä arkisin klo 9.00 – 21.00, viikonloppuisin klo 10.00 – 20.00, muilla kentillä ei pukukoppeja.