Vuoden Urheilija ja Joukkue

Vuoden Urheilija ja Joukkue 2022

Lohjan Liikuntakeskuksen hallitus valitsi 8.2.2023 pidetyssä kokouksessa vuoden 2022 urheilijaksi kilpa-ajaja Tuukka Taposen ja vuoden 2022 joukkueeksi Lohja Lionesses joukkueen. Vuoden urheilija ja vuoden joukkue palkitaan kiertävillä vuoden urheilija- ja joukkuepokaaleilla sekä 500 € rahapalkinnoilla.

Vuoden 2017 lopussa päivitetyn liikuntatoimen avustusjakosäännön mukaan Lohjan vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokkaat nimetään lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimesta. Järjestöt saavat nimetä yhden ehdokkaan vuoden urheilijaksi ja vuoden joukkueeksi, jonka jälkeen Lohjan Liikuntakeskuksen hallitus valitsee voittajat. Lohjalaisille liikuntajärjestöille lähetettiin tammikuussa 2022 sähköpostitse pyyntö nimetä ehdokkaat sekä vuoden 2021 urheilija- että joukkue-ehdokkaiksi. Vastausaikana yhteensä seitsemän järjestöä nimesi ehdokkaansa jompaan kumpaan tai molempiin kategorioihin.