Ulkoilureitistön säännöt

Lohjan alueen ulkoilureitistöjen säännöt

Moottoriajoneuvoilla ja hevosilla liikkuminen ei ole sallittua.

  • Järjestyslaki: 15 § Ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on kielletty kuntopolulla tai muulla sen kaltaisella juoksuradalla yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä, jollei muuta ole osoitettu

Lemmikkien ulkoiluttaminen reiteillä on sallittua eläimen ollessa kytkettynä (poikkeuksena hiihtokauden aika).

Talviaikana lemmikkien ulkoiluttaminen on sallittua erikseen osoitettuina aikoina (kts. lisätietoja koiraladuista täältä).

Päihdyttävien aineiden käyttö reiteillä ja taukopaikoilla ei ole sallittua.

Roskaaminen ei ole sallittua.

Tulenteko on sallittua ainoastaan siihen osoitetuilla paikoilla.

Liikkujan tulee huolehtia siitä, ettei omalla käytöksellään aiheuta vaaratilanteita reitillä.

Lohjan ulkoilureitit ovat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylläpitämiä kohteita. Säännöt perustuvat järjestyslakiin ja ulkoilulakiin, jonka 1. luvussa Ulkoilureitit 10 § perusteella kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ulkoilureitin käyttämisestä.