Erityisliikunta

Lohjan Liikuntakeskus järjestää erilaisia liikuntaryhmiä soveltavaa liikuntaa tarvitseville henkilöille.
Erityisliikunnan ryhmiä on tarjolla erilaisille kohderyhmille, joita ovat mm. kehitysvammaiset, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, henkilöt joiden liikuntakyky on heikentynyt tai henkilöt, jotka tarvitsevat apuvälinettä liikkumisen apuna. Erityisliikunnan ryhmiä järjestetään niin vedessä kuin kuivalla maalla.

Lisätietoja:

Salla Munukka, p. 044 369 1802
salla.munukka@lohja.fi