Harjun rinne Myllärinkadun päässä

Lohjanharjun rinteessä Myllärinkadun yläpäässä on Lohjan kaupungin 1970 pystyttämä muistomerkki, jossa sanotaan muinaisen Ancylusjärven rantapenkereen sijainneen sillä kohdalla. Penger näkyy muistomerkin takana jyrkempänä rinteenä. Lohjanharju syntyi jääkauden loppuvaiheessa noin 12 250–12 050 vuotta sitten osana ensimmäistä Salpausselkää, joka ulottuu Hankoniemestä lähelle Sortavalaa. Mannerjään mukanaan kuljettama maa-aines kasaantui jään reunan eteen harjanteeksi eli reunamoreeniksi, joka Lohjalla kohoaa jopa 60–70 metriä ympäristöään ylemmäksi. Vuosituhansien aikana maankohoaminen on nostanut harjun laen jopa 100 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle, mutta jääkauden jälkeen se kohosi vedestä. Makeavetinen Ancylusjärvi oli yksi Itämeren esivaiheista ja silloin harju oli Lohjan kohdalla järveen pistävä niemi, jonka kylkeen vesi koversi rantapenkereen noin 1 700 vuoden kuluessa. Maankohoamisen myötä muinaisranta on noussut noin 70 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalle. Ancylusjärven ajoitus on muistomerkin pystytysajasta tarkentunut siten, että sen kestoksi lasketaan noin 8 900–7 200 ennen ajanlaskun alkua, joten rantapenkereen ikä on noin 9 200–10 900 vuotta.

Katso lisätietoja Neoviuksen reitistä

Neoviuksen kartta