Kiviniemenranta

Lohjan Kalkkitehdas avasi Solhemin kalkkikiviavolouhoksen 1915 ja sitä louhittiin aika ajoin muun muassa 1921-1923 täydentämään muista louhoksista saatua kiveä. Avolouhosta ei käytetty vuoden 1931 jälkeen. Vuonna 1959 Lohjan Kalkkitehdas aloitti Solhemin kalkkikiviesiintymän maanalaisen louhinnan, jota Nordkalk Oy edelleen jatkaa. Kiveä ei nosteta maan pinnalle avolouhoksen kautta, vaan se kuljetetaan tunnelia pitkin Tytyriin. Vanhassa avolouhoksessa näkyy maanalaisen kaivoksen apukuilun matala torni. Solhemin nimi tulee noin 350 metrin etäisyydellä Taimistonkadun varrella olevasta 1887 rakennetusta kasvitieteen professori Sextus Otto Lindbergin huvilasta, jonka maalle louhos perustettiin. Kaupunginosan nimi Kiviniemenranta tulee huvilan naapurissa sijaitsevasta Kiviniemen eli Skräddarsin vanhasta kantatilasta, jonka tiluksia tämä alue alkujaan oli. Eteläpuolella on Pitkäniemi, jossa toimi selluloosa- ja paperitehdas vuosina 1907-2015.

Katso lisätietoja Neoviuksen reitistä

Neoviuksen kartta