Moisionpelto

Moisionpellon keskellä olevalla kumpareella on asuttu jo kivikaudella 4000-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Rautakaudella paikalla oli kylä ja 1300-luvulla tähän syntyi todennäköisesti Lohjan vanhin kartano, Moisio eli Metsäkylä. Se mainitaan asiakirjoissa ensi kerran 1405. Kartano kuului muun muassa Ille-, Dufva- ja Lostierna- aatelissuvuille. Vuonna 1769 Moisionlahden vastakkaisella puolella sijaitseva Laakspohjan kartano osti Moision maa-alueineen ja monine rakennuksineen. Vuosikymmenien aikana tarpeettomaksi tulleita rakennuksia purettiin, viimeiset talousrakennukset vasta 1970-luvulla. Kartanon rakennuksista on jäljellä hieman kivijalkojen jäänteitä. Asuinpaikka-alue on muinaismuistolain perusteella rauhoitettu. Moisionlahden rantaan mentäessä näkyy selvästi Lohjanjärven vanha rantatörmä, joka syntyi 1800-luvun puolivälissä, kun järven pintaa laskettiin lähes pari metriä. Uimarannan länsipuolella vesijättömaalla on 1,8 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu rantalehto.

Katso lisätietoja Neoviuksen reitistä

Neoviuksen kartta