Vähävaraisten lasten liikunnan tuen hakulomake liikuntajärjestöille

Lohjan kaupunki on saanut opetus-ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen 14 000€ vuodelle 2020.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Hakuaika 10.12.2019-6.1.2020. Avustusta voivat hakea rekisteröityneet liikuntaseurat ja yhdistykset. Päätökset lähetettään tammikuussa 2020. Klikkaa tästä hakulomakkeeseen.

Lisätietoja,
Toni Ojala
044 369 1818
toni.ojala@lohja.fi
Lohjan Liikuntakeskus Oy