Uusia rajoituksia Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimiin sisäliikuntatiloihin 28.12.2021 alkaen

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt uusia rajoituspäätöksiä 23.12.2021

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 23.12.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Lohjan Liikuntakeskus Oy joutuu sulkemaan kaikki sisäliikuntatilansa kahden viikon ajaksi (aikavälille 28.12.2021-10.1.2022) covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat) ohjattu ryhmäharrastus– ja liikuntatoiminta saa kuitenkin jatkua. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Ulkoliikuntapaikat ovat normaalisti käytössä. Ulkoliikuntapaikkojen reaaliaikaista tilannetta voi seurata Lohjan Liikuntakeskus Oy:n nettisivujen kautta.

Lisäksi kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset tullaan AVIn päätöksellä kieltämään kokonaan kolmen viikon ajaksi 28.12.2021 alkaen. Koronapassia ei voi näissä käyttää ja siten ottaa yleisöä.