Lohjalaiset haluavat jatkossa rentoutua suuremmassa sekasaunassa 

Lohjan Liikuntakeskus toteutti loppuvuodesta 2023 laajamittaisen kyselyn Haikarin saunan kehittämisestä. Kyselyyn vastasi yhtensä 657 henkilöä. Tämä kertoo, että yhteissaunominen on lähellä lohjalaisten sydäntä.  

Selkeästi suurimmaksi kehittämiskohteeksi nousi löylyhuoneen koon kasvattaminen. Nykyinen Haikarin kaava mahdollistaa 100 neliömetrin saunarakennuksen toteuttamisen. Tämä tarkoittaa, että kaikki saunarakennukseen sijoitettavat lisäpalvelut pienentävät löylyhuoneen kokoa. Tämän vuoksi 81 % kyselyyn vastanneista toivoikin pukuhuoneiden sijoittamista erilliseen rakennukseen. 77 % vastaajista piti yhteistä, mahdollisimman suurta sekasaunaa parhaana vaihtoehtona. Tämä onkin perusteltua, sillä nykyinen Haikarin sauna on erittäin ruuhkainen. Vuonna 2023 Haikarissa kävi yhteensä 20272 saunojaa, joka on 39 % enemmän kuin vuonna 2022. 

Erittäin tärkeänä pidettiin myös, että löylyhuoneesta on näkymä Lohjanjärvelle. Kyselyyn vastanneet korostivat yleensäkin tunnelmallisuuden merkitystä hyvän saunakokemuksen merkityksessä. Lauderatkaisussa nähtiin tärkeänä, että lauteita on eri tasoilla. Löylyä halutaan jatkossakin heittää perinteisellä tavalla, automaattien sijaan. Puulämmitteistä saunaa toivottiin, mutta tärkeimpänä asiana nähtiin löylyjen laatu, lämmitystavasta riippumatta.  

Pesutiloissa vastaukset hajaantuivat, vastaajat toivoivat nykyistä enemmän intimiteettisuojaa pesutiloihin ja lievä enemmistö erillisiä pesuhuoneita. Tilankäytöllisesti tehokkainta olisi kuitenkin intimiteettisuojan takaavilla suihkukopeilla varustettu yhteinen pesuhuone. 

Erillisessä rakennuksessa oleviin pukuhuonetiloihin ehdotettiin lukittavia pukukaappeja, istumatilaa sekä lisäksi lavuaaria ja vesipistettä.  

Tärkeänä koettiin myös lämmitetty ja turvallinen reitti laiturille, josta leveät ja loivat portaat laskevat järveen. Laiturille halutaan myös penkkejä. Piha-alueelle toivottiin katettua vilvoittelutilaa sekä grillausaluetta.  

Lohjan kaupungin tilapalveluiden tavoitteena on käynnistää Haikarin uuden saunan suunnittelu yhdessä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa kevään aikana. Määrärahat uuden saunan rakentamiseen tullaan esittämään vuoden 2025 kaupungin talousarvioon.