Lohja valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelman mentorointikunnaksi

Lohja valittiin joulukuussa 2018 Voimaa Vanhuuteen – ohjelman yhdeksi mentorointikunnaksi. Ikäinstituutin koordinoimassa mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä, joita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Työnsä tueksi kunnat saavat kolmivuotisen maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää mm. tukea ja työkaluja toiminnan kartoitukseen, suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi mentorointi sisältää monipuolisen ja maksuttoman koulutusohjelman, jolla lisätään ammattilaisten, vertaisten ja vapaaehtoisten osaamista liikuntaharjoittelun ohjaamisesta sekä vertaistukea ja verkostoja iäkkäiden terveysliikuntaan.

Tavoitteena mentorointi-ohjelman aikana on Lohjalla lisätä ikäihmisten liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa.

Lohjalla mentorointi-ohjelma käynnistyy alkukartoituskyselyllä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää iäkkäiden terveysliikunnan toteuttamista Lohjalla vuonna 2018. Kysely toimii kuntien kehittämistyön tukena sekä antaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle tietoa kuntien lähtötilanteesta. Lohjalaisten yhdistysten yhteyshenkilöille on lähetetty kyseinen aloituskysely viikolla 16 sähköpostitse.

Mikäli yhdistyksenne/ryhmänne ei ole kyselyä saanut ja olette vuonna 2018 järjestäneet ko. kohderyhmälle liikuntatoimintaa, niin olkaa yhteydessä 26.4. mennessä Lohjan Liikuntakeskus Oy/Minna Nuppola 050 443 1413 tai minna.nuppola@lohja.fi