Liikuntastrategia 2025 -kyselyn vastausaikaa on jatkettu 23.5.2021 asti

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu kahdella viikolla eli kysely on auki 23.5.2021 asti! Kaipaamme lisää vastauksia erityisesti lapsilta, nuorilta ja nuorilta aikuisilta. Osa kysymyksistä saattaa olla lapsille ja nuorille vaikeita, joten toivomme vanhempien auttavan heitä kyselyyn vastaamisessa!

Kyselyssä pääset osallistumaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikuntastrategian kehittämiseen. Liikuntastrategiatyön tavoitteena on laatia mahdollisimman konkreettinen, selkeisiin toimenpiteisiin perustuva strategia- / toimenpideohjelma, jonka avulla LLK Oy voi pyrkiä kohti ”Lohjalla Liikkuvat Kaikki” -visiotaan. Toivomme vastaajilta konkreettisten kehitysehdotusten lisäksi avarakatseista ja laaja-alaista näkemystä liikunnan edistämisen suhteen. Kaikki ideat liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ovat tärkeitä!

Tästä pääset vastaamaan Liikuntastrategia 2025 – kuntalaiskyselyyn