Liikuntastrategia 2025- kysely kuntalaisille on avattu

Liikuntastrategia 2025 kuntalaiskyselyyn voi vastata 20.4. – 9.5.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan Lohjan liikuntaolosuhteiden ja -palveluiden kehittämiseen.

Liikuntastrategia 2025 – kuntalaiskysely

Kyselyyn vastanneiden kesken (osallistuminen vapaaehtoista) arvomme tuotepalkintoja.

Kysely on mahdollista täyttää myös paperisena. Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla Monkolassa sekä Lohjan pää- ja lähikirjastoissa. Kyselylomakkeiden mukana on myös palautuskuori.