Voimaa vanhuuteen

Syksyn 2021 vertaisohjaajien vetämät ryhmät

Tuolijumppa Sammatin seurakuntatalolla, Pappilantie 1
maanantaisin klo 13.00 – 14.00, 13.9. alkaen
Kaikille avoin ryhmä, maksuton, ei ennakkoilmoittautumista

Tuolijumppa Virkkalan seurakuntasalissa, Virkkalantie 1
joka toinen maanantai klo 12.30 – 13.00, 18.10. alkaen
Kaikille avoin ryhmä, maksuton, ei ennakkoilmoittautumista

Tuolijumppa Pusulan palvelukeskus Iltaruskon ruokala,  Arvelankuja 1
torstaisin klo 15.30 – 16.15, 28.10. alkaen
Kaikille avoin ryhmä, maksuton, ei ennakkoilmoittautumista

Kuntosaliryhmä Lohjan palvelukeskuksen kuntosalilla, Ojamonkatu 34
keskiviikkoisin klo 15.15 – 16.15, 15.9. alkaen
Ryhmä on maksuton, ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen, koska ryhmään voidaan ottaa rajallinen määrä osallistujia.
Ilmoittautumiset Minna Nuppola p. 050 443 1413

 

Lohja on ollut mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa vuosina 2017-2018 ja joulukuussa 2018 Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen – ohjelman yhdeksi mentorointikunnaksi. Ikäinstituutin koordinoimassa mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä, joita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Tavoitteena mentorointi-ohjelman aikana on lisätä Lohjalla ikäihmisten liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa. Voimaa Vanhuuteen –yhteistyöryhmään kuuluu Lohjalla tällä hetkellä edustajia mm. Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan seurakunnasta sekä useista eri järjestöistä.

Lohjalla on Voimaa Vanhuuteen -hankkeen aikana mm. koulutettu vertaisohjaajia, jotka ovat koulutuksen käytyään ohjanneet kohderyhmälle suunnattuja tuolijumppa- ja kuntosaliryhmiä.

Lisätietoja: Minna Nuppola p. 050 443 1413, minna.nuppola@lohja.fi