Voimaa vanhuuteen

Lohjan kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen Voimaa Vanhuuteen -kärkihankkeeseen,jota koordinoi ikäinstituutti.

Hankkeen tavoitteena on tukea lohjalaisten ikäihmisten (75 +) itsenäistä kotona asumista ja arjessa toimimista, lisäämällä vähän liikkuvien, heikentymisriskissä olevien iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelua kuntosalilla sekä mahdollisuuksia ulkoiluun. Tavoitteisiin pyritään tiivistämällä poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa on mukana Lohjan kaupunki, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Kisakallion Urheiluopisto sekä lohjalaisia järjestöjä.

Lohjalla hankkeen tavoitteena kouluttaa vertaisohjaajia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vetäjinä ikäihmisten liikuntahetkissä. Ensimmäiset vertaisohjatut ryhmät käynnistyvät toukokuussa 2018 Palvelukeskuksen kuntosalilla, ja nämä ryhmät ovat täynnä. Lisää ryhmiä on tulossa syksyllä 2018.

Vertaisohjaajat pääsevät itse mukaan liikuntaohjelmaan, jota toteutetaan yhteistyössä Kisakallion Urheiluopiston kanssa. Vertaisohjaajille järjestetään liikuntapäiviä Kisakalliossa, jossa he samalla pääsevät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia sekä saamaan uusia liikuntavinkkejä omiin ohjaustuokioihinsa.