Voimaa vanhuuteen

Lohja on ollut mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa vuosina 2017-2018 ja joulukuussa 2018 Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen – ohjelman yhdeksi mentorointikunnaksi. Ikäinstituutin koordinoimassa mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä, joita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Tavoitteena mentorointi-ohjelman aikana on lisätä Lohjalla ikäihmisten liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa. Voimaa Vanhuuteen –yhteistyöryhmään kuuluu Lohjalla tällä hetkellä edustajia mm. Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan seurakunnasta ja useista järjestöistä.

Lohjalla on Voimaa Vanhuuteen -hankkeen aikana mm. koulutettu vertaisohjaajia, jotka ovat koulutuksen käytyään ohjanneet kohderyhmälle suunnattuja tuolijumppa- ja kuntosaliryhmiä. Tuolijumpparyhmät ovat olleet avoimia ja kuntosaliryhmiin on rajoitetun osallistujamäärän vuoksi ollut ennakkoilmoittautuminen. Kaikki ryhmät ovat olleet todella suosittuja ja vertaisohjaajat ovat saaneet asiakkailta kiitosta innostavasta ja osaavasta ohjaamisestaan. Valitettavasti maaliskuussa 2020 kaikki ryhmät jouduttiin  koronaepidemian vuoksi laittamaan tauolle, samoin kuin käynnissä ollut vertaisohjaajakoulutus. Myös maalis-huhtikuussa järjestettäväksi suunniteltu ulkoiluystäväkoulutus peruuntui. Poikkeustilanteen vuoksi tauolla olleita vertaisohjattuja liikuntaryhmiä ja koulutuksia pyritään aloittamaan jälleen syksyllä, mikäli tilanne sen sallii.

Vertaisohjattujen liikuntaryhmien jatkumisesta ilmoitellaan tarkemmin lokakuussa 2020.

Lisätietoja: Johanna Repola, johanna.repola@lohja.fi tai p. 044 369 1806