Voimaa vanhuuteen

Kevään 2022 vertaisohjaajien vetämät ryhmät;

TUOLIJUMPPARYHMÄT
Tuolijumpparyhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, tunnit ovat maksuttomia.

Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti
maanantaisin klo 13.00 – 14.00, 14.2. alkaen

Virkkalan kirkko, Virkkalantie 1, 08700 Lohja
parillisten viikkojen maanantai klo 12.30 – 13.00, 7.3. alkaen

Nummen seurakuntatalo, Nummenkirkkotie 15, 09810 Nummi
torstaisin klo 11.15 – 11.45, 17.3., 31.3, 14.4., 28.4. ja 5.5.

Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
torstaisin klo 14.15 – 14.45, 31.3., 7.4., 21.4., 5.5., 12.5. ja 19.5.

Pusulan palvelukeskus Iltarusko, Arvelankuja 1, 03580 Pusula
torstaisin klo 15.30 – 16.30, 3.3. alkaen

KUNTOSALIRYHMÄT
Kuntosaliryhmään tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumiset soittamalla Minna Nuppola p. 050 443 1413.

Lohjan palvelukeskuksen kuntosali, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
keskiviikkoisin klo 15.15 – 16.15

Lohja on ollut mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa vuosina 2017-2018 ja joulukuussa 2018 Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen – ohjelman yhdeksi mentorointikunnaksi. Ikäinstituutin koordinoimassa mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä, joita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Tavoitteena mentorointi-ohjelman aikana on lisätä Lohjalla ikäihmisten liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa. Voimaa Vanhuuteen –yhteistyöryhmään kuuluu Lohjalla tällä hetkellä edustajia mm. Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan seurakunnasta sekä useista eri järjestöistä.

Lohjalla on Voimaa Vanhuuteen -hankkeen aikana mm. koulutettu vertaisohjaajia, jotka ovat koulutuksen käytyään ohjanneet kohderyhmälle suunnattuja tuolijumppa- ja kuntosaliryhmiä.

Lisätietoja: Minna Nuppola p. 050 443 1413, minna.nuppola@lohja.fi