Voimaa vanhuuteen

Lohja on ollut mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa vuosina 2017-2018 ja joulukuussa 2018 Lohja valittiin Voimaa Vanhuuteen – ohjelman yhdeksi mentorointikunnaksi. Ikäinstituutin koordinoimassa mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä, joita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

Tavoitteena mentorointi-ohjelman aikana on lisätä Lohjalla ikäihmisten liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa. Voimaa Vanhuuteen –yhteistyöryhmään kuuluu Lohjalla tällä hetkellä edustajia mm. Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan seurakunnasta ja useista järjestöistä.

Hankkeen puitteissa on koulutettu vertaisohjaajia keväällä 2018 (18 kpl) ja keväällä 2019 (7 kpl) toimimaan vetäjinä ikäihmisten liikuntahetkissä. Keväällä 2018 koulutetuista vertaisohjaajista kuusi on ohjannut syksyn 2018 ja kevään 2019 ajan yhteensä kuutta vertaisohjattua ryhmää. Syksystä 2019 on pyrkimys aloittaa myös uusia vertaisohjattuja ryhmiä. Näiden ryhmien suunnittelu on parhaillaan meneillään ja niistä tiedotetaan alkusyksystä.

Lisäksi kevään 2019 aikana on järjestetty Apuomenan kanssa yhteistyössä Laurentius –lähimmäispalvelujen alaisuudessa toimivien seniorikahviloiden (yhteensä 10 kahvilaa Lohjan alueella) vertaisohjaajille koulutusta iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta. Tähän koulutukseen osallistui yhteensä yhdeksän vertaisohjaajaa. Seniorikahviloihin  ja niissä järjestettäviin jumppatuokioihin voivat osallistua kaikki alueen ikäihmiset.

 

Lisätietoja: Johanna Repola, johanna.repola@lohja.fi tai p. 044 369 1806