Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Lohjan kaupungille. Lohja on yhdeksäs tunnustuksen saava kunta.

Lohja on ansainnut tunnustuksen, koska on parantanut lasten oikeuksia ja ottanut huomioon lapsinäkökulman kunnan kehittämisessä. Lohjan lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen eteen tehty työ lähti liikkeelle Birgit Aittakummun valtuustoaloitteesta 2014. Vuonna 2016 Lohja pääsi mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta – ohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista, huomioida lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa ja lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta.

Lapsiystävällinen toimintakulttuuri on ottanut Lohjalla parissa vuodessa ison askeleen eteenpäin. ”Lapset ja nuoret ovat Lohjalla erityisen tärkeitä asukkaita. Lapsia kuullaan ja osallistetaan monin eri tavoin heidän omissa arjen toimintaympäristöissään. Kaupungin työntekijöiden tietoisuus lapsen oikeuksista on kasvanut ja lapsivaikutusten arviointia kehitetään päätöksenteon pohjana,” kertoo Lohjan kaupungin palvelupäällikkö Anu Koivumäki.

Lohjalla lasten ja nuorten osallisuus on painopisteenä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, jossa lapset saavat eri tavoin vaikuttaa oman arkensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lohjalla pidetään tärkeänä oppilaskuntien, nuoriso- ja varttivaltuuston toimintaa ja heidän aloitteistaan on tullut esimerkiksi salaattibaari lukiolle ja hidaste koulun eteen turvallisuutta lisäämään. Lohjan kaupungin työntekijöiden tietoisuutta lasten oikeuksista on lisätty pitämällä koulutustilaisuuksia aiheesta. Lapset ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi Routionmäen kirjaston valikoimaa ja Metsolan koulun lähiliikuntapaikkaa.

Lohjalla on toteutettu laaja kysely lapsille ja nuorille kaupungin lapsiystävällisyydestä.  Kyselyyn vastasi noin 1400 lasta.

”On erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten näkemyksiä omasta arjestaan selvitetään ja että tätä tietoa hyödynnetään aidosti niin kunnan päätöksenteossa kuin palveluissakin. Lohjalla on selvitystulosten perusteella esimerkiksi lisätty edullisia harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä uusistettu ohjattua toimintaa tarjoava leikkipuisto,” kertoo UNICEFin asiantuntija Sanna Koskisen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Lohja on aloittanut ja sitoutunut jatkamaan tästä eteenpäin suunnitelmallista lasten oikeuksien eteen tehtävää työtä.

UNICEF näkee, että lapsiystävällisen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää sekä ajattelutavan että toimintamallien muutosta. Tämä vaatii aikaa ja jatkuvaa kehittämistyötä.

”Lapsen oikeudet eivät tule parissa vuodessa valmiiksi. Tunnustus on kunnille sekä kiitos tehdystä työstä että velvoite ottaa lapsiasiat jatkossa entistä vakavammin,” painottaa Suomen UNICEFIn pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa.

UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lohja on mukana myös hallituksen kärkihankkeessa, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa, jossa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Uudenmaan hankkeessa Lohjan lisäksi tähän ovat sitoutuneet Askola, Hanko ja Raasepori. Uutena asiana tämän hankkeen kautta Lohjalla kehitetään mm. lapsivaikutusten arviointia.

Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta juhlistetaan lasten ja perheiden kanssa 23.2. Perhepäivässä Tennarissa ja 24.2. Jääkarusellifestivaaleissa Aurlahdessa.

Lisätiedot:

Lohjan kaupunki, Anu Koivumäki, palvelupäällikkö, puh. 044 3691290, anu.koivumaki@lohja.fi

Suomen UNICEF ry, Sanna Koskinen, asiantuntija. p. 050 5762293, sanna.koskinen@unicef.fi

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -mallista:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc